Publicerad 2021-09-09 15:56

Senast uppdaterad 2021-09-09 16:00

Information gällande betalningsfrist för 2021 års tillsynsavgifter

Betalningsfristen för fakturor avseende 2021 års tillsynsavgifter förlängs.

För ett par dagar sedan gick vi ut med information om att vi kommer påbörja fakturering för 2021 års tillsynsavgifter. Se nyhet från 2 september.

Det finns en ambition från både förtroendevalda och tjänstemän i Malmö stad att underlätta för näringsidkarna och bidra till en smidig övergång till normalläge efter pandemin. För en del verksamheter kommer övergången att ta tid och ekonomin är ansträngd i många mindre företag.

Mot bakgrund av detta har vi beslutat att betalningsfristen för fakturor avseende 2021 års tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt lagen om tobak och liknande produkter ska vara 90 dagar istället för 30 dagar. Detta gäller verksamheter med serveringstillstånd och verksamheter som säljer tobak,
folköl eller e-cigaretter. Detta är en engångsåtgärd tillämpningsbar endast i denna exceptionella situation.

Välkomna att höra av er till oss på tillståndsenheten om ni har frågor eller funderingar.