Ester Barinaga

Professor i socialt entreprenörskap på Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet tillika professor vid institutionen för management, politik och filosofi vid Copenhagen Business School, Köpenhamn.

Profilbild Ester Barinaga

Grundare till organisationen Förorten i Centrum, som skapade plattformar för dialog och samverkan mellan människor med olika bakgrund, hemvist och identitet.

Ester forskar främst inom områdena social innovation och socialt företagande, med särskild tonvikt på initiativ för att bygga mer inkluderande städer såsom mikrofinans, kollektiv muralkonst och lokala valutor.