Karolina Ekholm

Professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Profilbild Karolina Ekholm

Forskar inom områdena internationell ekonomi och makroekonomi med särskild inriktning på frågor som rör penning- och finanspolitik. Hon har nyligen tillträtt som ordförande i Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) vars uppgift är att bredda och fördjupa underlaget för framtida finanspolitiska och samhällsekonomiska avgöranden.

Karolina har tidigare varit statssekreterare vid Finansdepartementet och vice riksbankschef.