En lärande organisation

Syftet med kunskapsunderlagsrapporten är att analysera och utreda förutsättningarna för att främja organisatoriskt lärande inom Malmö stad. Rapporten kommer att belysa och visa på insikter och erfarenheter relaterade till temporära organisationsformer generellt och utmaningar med att säkerställa ett långsiktigt lärande i organisationen.

Rapporten består (utöver en introduktion och avslutande diskussion) av två huvuddelar:

  1. En forskningsöversikt

En introduktion och en översiktlig bild av litteraturen kring temporär organisering (där projektifiering ingår som en del), inklusive en bild av de utmaningar som lyfts fram för offentliga organisationer. En sådan översikt ska inkludera inte bara problemen med lärande och uppskalning, utan också lyfta de insikter och erfarenheter som finns kring hur sådana problem kan hanteras.

  1. En dokumentstudie

Förutom forskningen ska en genomgång göras av befintliga rapporter och utvärderingar i Malmö stad som hanterar frågor kring lärande och uppskalning.

Författare: lektor Mats Fred och senior lektor Dalia Mukhtar-Landgren, Lunds universitet

Rapporten ska lämnas till Tillväxtkommissionen den 9 september 2022.

Till rapporten är en referensgrupp knuten, bestående av representanter från:

Tillväxtkommissionen:
Vlora Makolli

Malmö stad:
Anna Asp, serviceförvaltningen
Maria Hultin, fastighets- och gatukontoret
Lotten J Johansson, miljöförvaltningen
Petra West Stenkvist, arbetsmarknad- och socialförvaltningen
Linda Johansson, kulturförvaltningen
Marcus Eriksson, arbetsmarknads- och socialförvaltningen
Ida Lovén, ekonomiavdelningen, stadskontoret
Birgitta Månsson, hållbarhetsavdelningen, stadskontoret
Elvira Andersson, ekonomiavdelningen, stadskontoret
Jörgen Dehlin, ekonomiavdelningen, stadskontoret
Ulrika Lagergren, omvärld och näringsliv, stadskontoret