$left
$middle

Hur du kan hjälpa till

Många vill engagera sig för att hjälpa drabbade. Malmö stad kan tyvärr inte vara behjälplig i att koordinera eller samordna frivilliga, utan hänvisar till civilsamhällesaktörer. De flesta uppdaterar behov av volontärt engagemang i sina egna kanaler.

Civilsamhället tar ett stort ansvar och spelar en viktig roll, både de första dagarna vid ankomst till Sverige men även för de som eventuellt stannar en längre period. Civilsamhällets organisationer kompletterar det arbete som görs av myndigheter och kommuner. Regeringen informerade den 18 mars 2022 att de avsätter 30 miljoner till civilsamhället med anledning av flyktingsituationen.

Malmö stad har i den aktuella situationen en pågående dialog och samverkan med en rad organisationer i civilsamhället.

Syftet är att

  • identifiera behov och gemensamma beröringspunkter
  • lyfta gemensamma utmaningar i arbetet
  • hitta samverkansformer för att på bästa sätt ta emot de som nu kommer till Malmö.

Malmö stad har en sammankallande och underlättande funktion, medan organisationerna i sin tur samordnar sina insatser och frivilliga. Hör av dig direkt till någon av organisationerna om du vill veta mer om deras arbete eller om du vill engagera dig som volontär.

Insamling av kläder och pengar

Malmö stad har ingen samordning för insamling av kläder. Men vänd dig gärna till frivilligorganisationer för att höra med dem om de är i behov av något. Många butiker och företag kraftsamlar just nu med att samla in behövande ting. Även second hand-butiker tar emot kläder, filtar, med mera. Det finns många organisationer som också samlar in pengar som de använder där behovet är som störst.

Forum för idéburna organisationer med social inriktning har en lista med organisationer och aktörer som hjälper Ukraina och som i sin tur behöver hjälp från civilsamhället.

Migrationsverket söker bostäder från fastighetsägare och uthyrare

Det är Migrationsverkets uppdrag att erbjuda bostad till alla som söker asyl i Sverige. Både tillfälliga bostäder i lägenheter och kollektiva bostäder behövs, och behovet har ökat med anledning av situationen i Ukraina.

Kontakta hjälporganisationer för att erbjuda privatbostäder till flyktingar

Det finns Malmöbor som hör av sig och vill hjälpa till med bostäder till flyktingar från Ukraina, då man har ett ledigt rum, en ledig del av ett hus eller en tom gäststuga. Detta är mycket omtänksamt, men tyvärr har Malmö stad inte möjlighet att förmedla privata bostäder.

Som kommun är det oerhört viktigt att kvalitetssäkra boende som köps in så att dessa håller tillräcklig hög nivå på olika sätt och att det inte finns risk för trafficking. Anledningen till att Malmö stad inte kan hantera enskilda privata bostäder är att vi inte skulle hinna med att kvalitetssäkra dessa.

Om du som privatperson har bostad att erbjuda, kan du istället söka bland hjälporganisationerna. I nuläget har Malmö stad inte möjlighet att rekommendera några specifika hjälporganisationer. Malmö stad och Migrationsverket samarbetar för att ta fram boendelösningar till flyktingarna från Ukraina.

Kontakta oss

sv