$left
$middle

Krisberedskap

MSB är ansvarig myndighet för skyddsrum och har också förslag på sådant som är bra att ha hemma om en kris kommer. 

Skyddsrum

Det är många som tänker på skyddsrum nu och inventerar var närmaste skyddsrum finns. Det finns mycket bra information på MSB:s webbplats.

Om du skulle behöva uppsöka skyddsrum ska du alltid gå till det skyddsrum som ligger närmast. Du tillhör inte ett särskilt skyddsrum.

Fastighetsägarens ansvar

Det är fastighetsägarna som är ansvariga för iordningställandet av skyddsrum. Malmö stad har, som fastighetsägare, ansvar för de skyddsrum staden förvaltar.
Det är inte aktuellt att iordningsställa eller på annat sätt rensa ut skyddsrum just nu. Däremot är det bra att fastighetsägare håller koll på sina skyddsrum, och då och då gör en egenkontroll av skyddsrum och skyddsrumsförråd.

Individens beredskap vid kris

MSB har förslag på sådant som är bra att ha hemma om en kris kommer. De har även en filmsamling om hemberedskap.

Kontakta oss

sv