$left
$middle

Stöd och asyl för personer från Ukraina

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet. Direktivet innebär att personer från Ukraina ska erbjudas ett omedelbart och tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Malmö stad arbetar också med beredskap för att ta emot flyktingbarn i skolan.

If you are applying for a residence permit with temporary protection you need to go to The Swedish Migration Agency.

I Sverige gäller uppehållstillståndet i ett år, och kan därefter förlängas. Omfattningen av personer som lämnat eller väntas lämna Ukraina är orsaken till att massflyktsdirektivet har aktiverats – för första gången någonsin.

Ukrainska medborgare har under vissa förutsättningar även rätt att vistas i Sverige i upp till 90 dagar utan tillstånd eller visum på grund av viseringsfrihet mellan Ukraina och Sverige.

Om man är i behov av skydd när man är i Sverige eller vid gränsen till Sverige så ska man antingen anmäla att man vill söka asyl till gränspolisen eller gå till Migrationsverket.

Information about the Swedish society

At New in Sweden you will find community information in different languages. For example, where you can learn Swedish, apply for work or get a place in school for your children.

Om du tagit emot ett barn utan vårdnadshavare – kontakta Migrationsverket

Barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare ska registreras hos Migrationsverket. Det är därför viktigt att du som tagit emot ett sådant barn säkerställer att det är gjort. Det gäller oavsett om barnet kommit hit på egen hand eller i sällskap av en vuxen som inte är barnets vårdnadshavare. Även barn med föräldramedgivande ska registreras.

När barnet är registrerat hos Migrationsverket kontaktar de socialtjänsten. Socialtjänsten gör sedan en första bedömning för att säkerställa att barnet verkar vara i trygga händer. Därefter kan lösningarna se olika ut – barn som reser tillsammans med närstående får oftast fortsätta göra detta tills man antingen fått en anvisning till en kommun eller kommit fram till de släktingar man varit på väg till. Därefter ansvarar socialtjänsten i aktuell kommun för att utreda och besluta om hur barnet ska bo och tas om hand under vistelsen i Sverige.

Anledningen till att barnet behöver registreras är för att se till att de hamnar hos någon som kan tillgodose deras behov. Det är också viktigt att se till att barnet inte utsätts för någon som vill dem illa.

Kontakta socialtjänstens mottag för barn och familj om du har frågor.

Telefon, dagtid: 040-34 55 00

Telefon, kvällar och helger: 040-34 56 78

Familjehem eller jourhem

Stannar barnet i Malmö kan det bli aktuellt med familjehem eller jourhem vilket du kan ansöka om att bli. Då gör socialtjänsten en utredning och bedömer om du är lämplig som jourhem eller familjehem åt barnet.

Om du misstänker människohandel – kontakta Evonhuset

Det finns indikationer på att kvinnor och barn som flyr kriget i Ukraina riskerar att bli föremål för olika former av utnyttjande. Om du ser något som du misstänker är trafficking kan du kontakta Malmö stads verksamhet Evonhuset. Är det akut ska du alltid vända dig till polisen.

Mottagning av barn i förskolan

Mottagning av barn i grundskolan

Kontakta oss

sv