Grönt elevråd 25 november

Gruppbild av alla som deltog i Demokratilabbet

Nytt tillfälle för en digital träff med Grönt elevråd 25 november

Miljöförvaltningen har under 2020 tagit initiativ till att tillsammans med en grupp unga utveckla metoden Grönt elevrådsom ett sätt att föra dialog och inkludera ungas perspektiv på miljön i Malmö i kommunens miljö- och klimatarbete. Sedan hösten har vi vidareutvecklat samarbetet med 18 elevrepresentanter från Johannesskolan och Fågelbacksskolan i Malmö som jobbat med input till Malmö stads klimatomställningsarbete utifrån temat ”Att möta ungas engagemang i miljöfrågor”.

Grönt elevråd har under flera workshoptillfällen och genom digitala intervjuar med kollegor från olika verksamheter i staden fått samarbeta, utforska och ge input till vad som är viktigt för att stötta målgruppens klimatengagemang på skolor och andra plattformar i staden där unga rör sig.


Nu ser Grönt elevråd fram emot en direkt återkoppling och fördjupad dialog med er när de ska dela med sig av sina tankar och idéer om ökat engagemang för klimat- och miljöfrågor i Malmö.

Mötet kommer att hållas digitalt 9.00-11.30 och ledas av Grönt elevråds processledare som kommer varva input från unga med gemensamma dialoger och övningar i grupp.

Anmäl dig gärna redan idag men senast den 22 november. Möteslänk och praktisk information skickas ut i god tid.

Anmäl dig här.

sv