Om LuMa Youth for Change

Den här webbsidan är framtagen inom projektet LuMa Youth for Change som pågår 2018-2021. Projektmålet är att öka kommunens kapacitet att involvera unga i stadens miljö- och klimatarbete. Finansiär är Internationellt Center för Lokal Demokrati, ICLD.

Kontaktuppgifter

Linnea Uppsäll, projektledare Malmö stad
Linnea.uppsall@malmo.se

Monika Månsson, projektledare Malmö stad
Monika.mansson@malmo.se