Hotel Kramer

Stortorget 7

Byggår: 1875
Arkitekt: Carl Ferdinand Rasmussen
Byggherre: Fr Kramer

Hotel Kramer

Resandet i Europa ökade dramatiskt under mitten av 1800-talet tack vare utbyggnaden av järnvägarna, vilket i sin tur ledde till en kraftig ökning i efterfrågan på hotellrum. I Malmö rådde det vid denna tid brist på logi för resande. Stadens hotell lämnade dessutom mycket övrigt att önska vad gällde komfort. Hotell Kramer vid Stortorget kom att råda bot på detta. Kramer var under den sista fjärdedelen av 1800-talet Malmös mest välrenommerade hotell.

Byggnaden är utformad som ett slott i fransk renässansstil. Denna stil är väl representerad i Malmö och satte en betydande prägel på stadens arkitektur i ett skede då det konventionella traditionsbundna byggandet alltmer började ersättas av nyare, internationella formspråk. Kramers ståtliga framtoning och förnämliga läge vid Stortorget för tankarna till Hotell d´Angleterre vid Kongens Nytorv i Köpenhamn, som var föremål för en utvidgning och modernisering på 1870-talet. Just vitputsade byggnader i detta maner är typiska element i den köpenhamnska arkitekturen från den här perioden, då Danmark hade stor påverkan på Skånes arkitektur.

Ferdinand Meldahl, en av de viktiga förespråkarna för de franskinspirerade historicerande stilarna i Köpenhamn, var verksam även i Skåne, bl a vid ombyggnader av flera slott. Den ekonomiska expansionen i Skåne fick också flera arkitekter och byggmästare från den danska sidan av sundet att slå sig ner i Malmö. Arkitekten som ritade Kramer, Carl Ferdinand Rasmussen, var dansk men verksam i Skåne. Dansk var även Malmös förste stadsarkitekt William Klein, som fick sin tjänst 1862, likaså storbyggmästarna Christian Mortensen och Christian Lauritz Müller. /BMS  

Senast ändrad: