Gamla Riksbanken

Östergatan 32

Byggår: 1886—88
Arkitekt: John Smedberg
Byggherre: Sveriges Riksbank

Gamla Riksbanken

År 1831 öppnade Riksbanken ett avdelningskontor vid Östergatan i ett ganska oansenligt empirhus från 1812. Verksamheten ökade och 1880 inköpte man resterande delar av kvarteret och utlyste en arkitekttävlan. Detta var ett led i det omfattande utbyggnadsprogram där Riksbanken byggde nya avdelningskontor i rikets samtliga residensstäder. Läget för den nya bankbyggnaden kan förvåna, eftersom det nya huvudstråket i Malmö var en nord—sydlig axel från hamnen mot Gustav Adolfs torg. Vid det medeltida gatutorget där banken valde att etablera sig låg dock redan flera andra banker och fortfarande kantas gatan av bankkontor.

Efter att flera förslag refuserats, godkändes slutligen John Smedbergs ritningar 1886. Smedberg var från Stockholm men verksam i Malmö och är att betrakta som en lokal arkitekt. Övriga Riksbanksbyggnader i landet ritades oftast av arkitekter baserade i Stockholm. I flertalet av sina verk kombinerade Smedberg olika historiska stilar till egna kompositioner men till Riksbanken valde han att ge byggnaden en enhetlig italiensk nyrenässansdräkt. Detta var säkert ett mycket medvetet val: byggnaden är tydligt influerad av den tio år äldre riksbanken i Berlin. Eftersom bankväsendet hade sitt ursprung i Italien var stilvalet för de båda byggnaderna naturligt.

Riksbanken lämnade byggnaden 1956. Det var då aktuellt att riva huset men det kom istället att hysa Malmös stadsarkiv till 1991. Under 2001 pågår ombyggnad för nya funktioner. Huset är byggnadsminne. /AR

Senast ändrad: