Jugendhuset Stora Nygatan

Stora Nygatan 65

Byggår: 1895
Arkitekt: Harald Boklund & August Lindvall
Byggherre: Byggmästare O A Skytte

Jugendhuset Stora Nygatan

Harald Boklund hade det år huset ritades kommit till Malmö efter studier i Berlin. Här slog han sig samman med Lindvall, som haft verksamhet i staden sedan 1880-talets mitt. Huset var ett av de första som de ritade tillsammans.

Byggnaden är den tidigaste i Malmö som uppvisar influenser från jugendstilen. Visserligen är fasadornamentiken i stor utsträckning traditionellt klassisk och växt- och djurornamentiken har ännu inte riktigt blommat ut till fullgången jugend.

Fönsternas småspröjsade övre partier är dock en typisk jugendföreteelse, liksom de aldrig utförda loggiorna som finns på ritningarna. Även i interiören återfinns formspråket, t ex i trapphusets glasmålningar. Husets fyra stora lägenheter byggdes — efter att ha varit kontoriserade — åter om till bostäder under år 2000. /TT

Senast ändrad: