Latinskolan

Amiralsgatan 2

Byggår: 1877—79; 1921; 1957—59; 1972—75; 1998
Arkitekt: Axel och Hjalmar Kumlien; August Ewe & Carl Melin; Hans Westman; NP Arkitekter genom Rolf Heijkenskiöld
Byggherre: Malmö stad

Byggnaderna för Malmö högre allmänna läroverk för gossar, Latinskolan, var den första av stadens officiella institutioner att förläggas söder om kanalerna. Skolan invigdes 1879. Malmös befolkning ökade under slutet av 1800-talet mycket snabbt, bl a på grund av en kraftig invandring från den skånska landsbygden. Skolor och andra offentliga institutioner krävde därför en lika snabb utbyggnad som industrin. Under 1800-talets avslutande decennier och fram till första världskriget expanderade staden huvudsakligen söderut. Latinskolans lokalisering bidrog till att höja Rörsjöstadens status.

Skolan ritades av Stockholmsarkitekterna Axel och Hjalmar Kumlien. Den följer i sin utformning det vanliga svenska mönstret för högre läroverk från denna tid. Byggnadens strikt symmetriska fasad i klassiskt maner kan ses som uttryck för den disciplinerade rationalitet man ville skulle prägla ungdomens fostran och utbildning. På fasaden kan man även i guldbokstäver läsa devisen "Herrens fruktan är vishetens begynnelse". Skolsalarna ligger längs raka korridorer med ingång från ett centralt placerat trapphus, där även den stora aulan ligger. På 1990-talet genomfördes en pietetsfull restaurering av aulan efter ritningar av Peter Torudd.

Under årens lopp har flera tillbyggnader gjorts som på olika sätt underordnar sig och samspelar med huvudbyggnaden. Ewe & Melins sidobyggnad från tidigt 1920-tal anknyter stilmässigt till den äldsta delen. Friare förhåller sig de senare tillskotten: ett annex från 1950-talet och en gymnastikhall från 1970-talet, båda ritade av Hans Westman, samt en låg matsalsdel från slutet av 1990-talet av NP Arkitekter. Trots sina olika uttryck, exempelvis gymnastikhallens påtagligt modernistiska formspråk, harmonierar de väl med miljön. /BMS

Senast ändrad: