S:t Pauli kyrka

Kungsgatan 17

Byggår: 1879, invigd 1882
Arkitekt: Emil Langlet
Byggherre: Kyrkan

S:t Pauli kyrka

Under åren 1882 respektive 1880 invigdes S:t Pauli i Rörsjöstaden och Caroli kyrka i den gamla stadskärnan. Båda kyrkorna har Stockholmsarkitekten Emil Langlet som upphovsman. Han framhöll centralformen som ideal och var specialist på centralkyrkor. Han ritade flera liknande kyrkor runt om i landet. Det viktiga var att det heliga ordet kunde höras av hela församlingen och att prästen syntes tydligt.

Det separata koret var, enligt Langlet, en kvarleva från den katolska tiden och inte nödvändigt i en protestantisk kyrkobyggnad. Pauli kyrka dominerar blickfånget i den regelbundet utlagda planen för Rörsjöstaden. Kyrkan, vars plantyp är den hexagonala, blev Langlets största och mest påkostade centralkyrka. S:t Pauli är uppförd i gult tegel på en hög granitsockel och försedd med mittorn omgivet av tolv mindre torn. /JK

Senast ändrad: