Vagnmuseet

Drottningtorget

Byggår: 1818
Arkitekt: Anders Lundberg
Byggherre: Kronan

Vagnmuseet

Byggnaden uppfördes som ridhus åt det i Malmö förlagda husarregementet. Byggmästare och arkitekt var den produktive Anders Lundberg. Ridhuset uppfördes i en klassicerande arkitekturstil som var typisk för fortifikationens byggnader.

Redan 1850 förlängdes byggnaden. När husarerna flyttade till platsen för nuvarande Kronprinsen byggdes ridhuset om till saluhall, den första i staden, vilken stod klar 1900. Stadsarkitekt Salomon Sörensen signerade ritningarna. År 1965 togs lokalerna i bruk som Vagnmuseum.

Under byggnadens snart 200-åriga historia har alltså endast tre olika verksamheter rymts under dess tak. Byggnaden har alltid varit intimt förknippad med det framförliggande torget och dess funktion. /AR

 

Senast ändrad: