Bostadshus Bo 100

 Monbijougatan 4

Byggår: 1987—91
Arkitekt: Ivo Waldhör m fl
Byggherre: MKB

Bostadshus Bo 100

Redan i sitt yttre vittnar huset om 39 individuellt utformade bostäder, vilket gör detta till ett unikt experiment i svensk bostadsproduktion. Den expressiva, form- och färgrika utformningen saknar motstycke i svensk arkitektur och huset är ett av mycket få svenska bostadshus från de senare decennierna som rönt stor internationell uppmärksamhet.

Lanseringen av Waldhörs idé under bomässan Bo 86 blev upptakten till en femårig, ovanlig skolnings- och projekteringsprocess, där varje framtida hyresgäst i samarbete med arkitektlaget fick utforma sin lägenhet — inte bara uppställning av mellanväggar utan även nivåskillnader i lägenheten, val av fönster och deras placering, badrums- och köksutformning etc.

Det gav inte bara ett speciellt uttryck — mot bakgrund av förutsättningarna ändå väl sammanhållet — utan också en speciell boendeform med särskild sammanhållning i en boförening som förvaltar huset. Dessutom en erfarenhet av verkligt brukarstyrd planering.

Det har inte varit svårt att finna nya boende som efterträdare till de ursprungliga hyresgästerna — de personligt utformade lägenheterna har uppskattats. Upplåtelseformen är hyresrätt i det allmännyttiga MKB, vilket också är ett mått på ambitionen att se det generella värdet i experimentet och ett vittnesbörd om bolagets nyorientering. /KB

Senast ändrad: