Flyghangaren Bulltofta

Smedstorpsgatan 3

Byggår: 1926

Flyghangaren Bulltofta

Flyghangar II, som byggnaden ursprungligen kallades, stod klar 1926 vid södra delen av Bulltoftas flygfält. Den ca 1800 m² stora hangaren inrymde verkstadslokaler för underhåll och reparationer av trafikflygplan, vilka fördes in via de stora skjutportarna. Här fanns även expeditionslokaler, biljettkontor, försäljning och vänthall för 1920-talets flygpassagerare.

Byggnadens lunettform var typisk för tidens hangarbyggen och det bågformade taket bärs upp av väldiga limträbalkar, tillverkade i Töreboda. Liknande byggnader fanns över hela Europa, men under andra världskriget utgjorde de primärmål för fienden och i dag är lunettformade hangarer av trä en sällsynt relikt bland bevarad nyttoarkitektur från 1920-talet. /AR

Senast ändrad: