Kolgapalatset

Skeppsbron 13

Byggår: 1934—35
Arkitekt: Carl-Axel Stoltz
Byggherre: Skånska Cementgjuteriet (Fastighets AB Kolga)

Kolgapalatset

Kolgapalatset är en av de allra tidigaste helt renodlade funkisbyggnaderna i större skala i Malmö. Det vitputsade huset ansågs med sina tio våningar nå en skyskrapas resning när det byggdes. Byggnaden harmonierar i sin skala med den monumentalitet som präglar husen omkring Inre Hamnen.

De i funkisen vanliga båtassociationerna passar väl in i den maritima miljön. Huset byggdes för att hysa cementkoncernens administrationslokaler. I koncernen ingick bl a Skånska Cement AB, AB Skånska Cementgjuteriet och Cementa. Skånska entreprenörer var ledande i utvecklingen av betongbyggnadstekniken, vilken blivit allt vanligare i konstruktionsarbeten sedan sekelskiftet. Dessa företag var därför måna om att accentuera det moderna i sin yttre framtoning. /BMS

Senast ändrad: