Motorami-huset

Östra Tullgatan 1, Östra Promenaden

Byggår: 1958
Arkitekt: Lennart Bergström
Byggherre: Evert Lindberg AB för Motorami

Motorami-huset

Kvarteren längs Östra Tullgatan hade under 1920-talet blivit centrum för bilhandeln i Malmö. Här samlades alla de stora bilföretagens utställningshallar och försäljningskontor. För Motorami uppfördes i slutet av 1950-talet en bilanläggning med försäljning, kontor, verkstad och bensinmack; dessutom fanns bostäder i husets övre våningar.

Huset blev ett av de mest särpräglade i Malmös innerstad. Projektet var ett av Stockholmsarkitekten Lennart Bergströms första sedan han lämnat en anställning hos Ralph Erskine. Inflytandet från Erskine är påtagligt i husets organiska och uttrycksfulla arkitektur.

Det finns en yster, ungdomlig lekfullhet i den formrika gestaltningen inte minst i plåtkassetternas färgsättning och i taksiluettens bågformer. Bilverksamheten har sedan ett par decennier lämnat huset och det har genomgått flera ovarsamma förändringar. /TT

 

Senast ändrad: