Potatisåkern

Limhamnsvägen 60, Köpenhamnsvägen

Byggår: 1993—2001
Arkitekt: Moore Ruble Yudell i samarbete med FFNS Arkitekter i Malmö och Hultin & Lundquist Arkitekter
Byggherre: MKB, HSB

Potatisåkern

Det överraskande namnet på bostadskvarteret kommer av den länge obebyggda tomtens användning. Tomtens centrala och exklusiva läge med direkta utblickar över Öresund har genom alla tidigare försök att ta den i anspråk efterhand höjt förväntningarna. Den som till slut ansågs kunna svara mot dessa var den amerikanska arkitekten Charles Moore som med referens till hans bostadsbebyggelse i Tegel i Berlin hämtades till Malmö för att lösa ett mångårigt utformningsproblem.

Moores utgångspunkt var grannskapets sekelskiftesvillor, vilket kan avläsas tydligast i gruppen av stora stadsvillor bakom den stort upplagda gesten mot Öresund. Det mest överraskande inslaget i kompositionen är den S-formade långa byggnadskroppen, som sträcker sig bakåt i kvarteret. Den vänder upp och ner på våra traditionella begrepp om offentliga och privata områden i staden på ett tankeväckande sätt som också svarar mot aktuella idéer om det urbana boendet.

Potatisåkern har blivit ett av det kommunala bostadsföretaget MKBs profilområden i en nyorientering, där man söker en köpstark marknad med stora krav på kvalitet i bostadens gestaltning, teknik och yttre miljö. /KB

Senast ändrad: