Riseberga

Dammstorpsvägen, Ringbergagatan m fl

Byggår: 1949—58
Arkitekt: Thorsten Roos & Bror Thornberg (stadsplan och byggnader), Bengt Serwe & Göran Stendahl, Jöran Curman & Nils Gunnartz, Erik Dahl & Arne Strömdahl m fl (byggnader)
Byggherre: BGB, Fastighets AB Sulcus m fl

Riseberga

Stadsplanen för Riseberga är resultatet av en lokal arkitekttävling som vanns av Roos och Thornberg. Jämfört med äldre egnahemsområden var planen nyskapande såtillvida att friliggande villor samlades kring gemensamma gårdar, vilket minskade kostnaderna för gator och anläggningsarbeten. Kedjehus och radhus placerades vid krökta vägar och säckgator.

Kring Risebergabäcken anlades ett parkområde och i anslutning till detta ett litet centrum, vilket man genom gång- och cykelstigar kunde nå utan att beröras av genomfartstrafik. I en strävan efter omväxling delades området upp i mindre delar som olika arkitekter fick utforma.

Hos Roos och Thornberg fanns en uttalad ambition till lokalt anpassad arkitektur och flera av husen de ritade fick en skånsk anknytning med traditionellt högresta tak. /TT

 

Senast ändrad: