S:t Petri Läroverk

Fersens väg 1

Byggår: 1904—08
Arkitekt: John Smedberg
Byggherre: Malmö stad

S:t Petri Läroverk

S:t Petri Läroverk skapar tillsammans med Stadsbiblioteket (gamla museet) en monumental inramning till Fersens väg, som nu närmast bildar en paradgata med Stadsteatern i fonden. S:t Petri uppfördes i en del av staden som då fortfarande var en utkant. Väster om skolan sträckte sig vida fält ända till husarkasernerna vid nuvarande Kronprinsen.

Skolans huvudfasad vetter visserligen mot Fersens väg, men den främsta orsaken till detta var dock inte tankar på en kommande paradgata utan avsikten var att skolsalarna skulle få maximalt solljus från sydost, en viktig detalj att tänka på då den elektriska belysningen var begränsad.

Den snabbt ökande befolkningen i Malmö under slutet av 1800-talet gjorde det nödvändigt att uppföra ytterligare ett läroverk i staden. Det ansågs viktigt att S:t Petri Läroverk, liksom Latinskolan och Tekniska elementarskolan, skulle ges en så representativ utformning som möjligt. Interiören blev i S:t Petri i flera avseenden lika monumental som det yttre.

Byggnaden bär drag av ett tyskt barockslott. Fasadmaterialen är handslaget tegel från Stabbarp, granit och sachsisk sandsten. Taket är klätt med glaserat taktegel och krönt av kopparhuvor. S:t Petri Läroverk visar med all tydlighet att Smedberg anammat nationalromantikens ideal genom att han så långt som möjligt använt äkta material. Detta märks även invändigt där korridorgolven är av kalksten och huvudtrappornas granitsteg bärs av synliga vanger av järn. I aulan bärs läktarna upp av bastanta granitkolonner och frilagda stålbalkar. /BMS

Senast ändrad: