Stadsbiblioteket

Regementsgatan 2, Kung Oscars väg

Byggår: 1992—97
Arkitekt: Henning Larsens Tegnestue
Byggherre: Malmö Stad

Stadsbiblioteket

Tillkomsten av det nya stadsbiblioteket har varit en lång möda, som till slut givit stor lön. Larsens tre bestämda kroppar svarar mot sekvensen av fristående institutionsbyggnader på andra sidan Regementsgatan och blir en förmedling mellan Slottsparken och staden — några av huvudfrågorna i tävlingen 1992. Den stora volymen i väster, i själva verket sammansatt av två inbördes något förskjutna byggnadskroppar, domineras av den uppglasade hallen. Denna, "Ljusets kalender", bär bibliotekets tema och står för ett fulländat samspel med parken som lykta i mörker, dagtid genom ljusinfall och utblickar genom trädkronorna. Det är ett rum med fysiska och rumsliga dimensioner som har få jämförelser.

Den cylindriska mellankroppen är entréhall, den östra delen är det tidigare biblioteket, "Slottet", ursprungligen uppfört 1899 som museum och ritat av John Smedberg och Fredrik Sundbärg. Av ombyggnaden på 1940-talet, på sin tid kongenial med begreppet folkbibliotek, återstår ingenting utan denna byggnad har fått rollen som plats för kompakt mediauppställning kring en ljusgård med ett avsiktligt återhållet uttryck. Bibliotekets självklara centrum ligger nu i den nybyggda stora hallen.

Fasaden i kvaderindelad puts, som ersatte sandsten i besparingssyfte, är ett av inslagen i den långa och gropiga vägen fram till det färdiga biblioteket. Bytet drabbar dock inte de tydliga avsikterna att skapa kontrast mellan öppet och slutet. Periodvis stoppat bygge, slitsamma diskussioner om funktion och arbetsmiljö, politiska utspel under utredningsskedet, bl a flyttningen från ett färdigplanerat projekt i anslutning till Triangelns köpcentrum, allt kan ses som uttryck för den stora symboliska betydelsen av ett nytt centrum för en verksamhet med starka och laddade traditioner i staden. /KB

Senast ändrad: