Synagogan

Föreningsgatan 34

Byggår: 1901—04
Arkitekt: John Smedberg
Byggherre: Mosaiska församlingen

Synagogan

Den politiska, ekonomiska och religiösa liberaliseringen i Sverige under 1800-talet ledde till ökad invandring, där judarna var en betydelsefull grupp. 1871 instiftades en mosaisk församling i Malmö. Efter att ha inhämtat förslag från olika arkitekter beslöt församlingen att anlita John Smedberg för att rita en synagoga.

Byggnaden är utförd i orientaliserande stil med välvda koppartak, fönster med hästskobågar, ornament i form av stiliserade lotusblommor och associerar därmed till judarnas österländska ursprung. I Centraleuropa fanns vid denna tid ett stort antal synagogor utförda i liknande former, varav många förstördes under nazismen. Synagogan i Malmö representerar därför ett viktigt stycke historisk europeisk byggnadskultur som i stor utsträckning gått förlorad. /BMS  

Senast ändrad: