$left
$middle

Akut och infektionsklinik SUS

Arkitekt: C. F. Møller Architects I samarbete med SAMARK Arkitektur & Design
Byggherre: Region Skåne
Byggår: 2006-2010

Malmös sjukhusområde har en mycket heterogen arkitektur, till stor del som en följd av ständiga utbyggnader genom åren, där de äldsta tillkom under sjukhusets första utbyggnadsperiod 1896-1907. Olika arkitektoniska stilar ligger sida vid sida — från klassicism till modernism. Ny-, till- och ombyggnader till trots, har de flesta behållit sin ursprungliga  karaktär. Dock har en förnyelse skett under den senaste 10-årsperioden, både rena nytillskott men också kombinationer av ny- och ombyggnader som CRC-huset.

Behovet av nya lokaler, nytt arbetssätt samt införandet av ny teknik har ställt krav på ytterligare förnyelse av sjukhusorganisationen.. Den nya akutmottagningen och infektionskliniken är exempel på både nyproduktion och ombyggnad. Projektet föregicks av en inbjuden arkitekttävling som vanns av den danska arkitektfirman. Den realiserade byggnaden följer nära tävlingsförlagets utformning.

Som ett lysande fyrtorn annonserar den nya delen av akutmottagningen stolt sin "befintlighet" genom att sticka ut och synliggöras i gaturummet. Både beställare och arkitekt har vågat välja ett för området helt avvikande men spännande formspråk — den cirkulära arkitekturens geometri. Med en skala som helt skiljer sig från de befintliga byggnaderna öppnar sig akutmottagningen mot Carl Gustafs väg och arkitekterna har skapat en enkel men tydlig entré för besökarna. Den nya byggnaden har sedan på ett förtjänstfullt sätt länkats till den ombyggda delen. Arkitekterna har också på spännande sätt skapat rytm i fasadlivet genom att bryta upp våningsplanen i olika höjd. De tvärställda glaspartierna på de tre nedersta våningsplanen liksom de olika kulörerna gör att huset lyfter.

Byggnaden har utformats för att mimimera risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Patienter kan ta sig till isolerade avdelningar genom en “airlock" från loftgången som går runt bygganden. Utvändiga hissar används bara av åpatienter med smittsamma sjukdomar medan hissar inne i byggnaden används för personal, leveranser och rent material.  Varje våning avskiljas till mindre enheter om en epidemi skulle bryta ut.

Senast ändrad:

sv