Moderna Museet

Arkitekt: Tham & Videgård arkitekter
Byggherre: Stadsfastigheter i Malmö
Byggår: 2009

Sekelskiftets industrilokaler utformades inte sällan i en monumental stil, ofta med en romantiserande medeltidskoppling. Elektricitetsverket från 1901, ritat av malmöarkitekten John Smedberg, är ett sådant exempel som genom bevarandeinsatser blivit en accent i stadsdelen. Funktionsändringen av industribyggnaden till konsthall 1987-90 innebar inte bara en arkitektonisk framgång utan också att Malmö blev en kulturell tillgång rikare.

Efter stängningen av konsthallen Rooseum, väcktes den till liv genom beslut att lokalisera en filial till Moderna museet till f d Rooseum i Malmö. Arkitekternas angreppssätt har på ett förtjänstfullt sätt gett konsthallen mot Gasverksgatan ett nytt ansikte genom att addera (och komplettera) byggnaden med ett helt nytt uttryck. Komplementbyggnaden eller annexet har fått samma skala som grannbyggnaden och ger genom sin placering vid entrén en naturlig annonsering av verksamheten. Material- och färgvalet förstärker denna roll. Den orangefärgade perforerade plåten ger ett visuellt djup och både matchar och kontrasterar mot det ursprungliga fasadmaterialet — tegel. Samma perforerade plåt återkommer som takbeklädnad interiört.

Arkitekterna har också ändrat rumsorganisationen genom att bl a dela upp den stora turbinhallen som förutom utställningsytor även fått en pedagogisk verkstad. Moderna museets filial i Malmö har också fått en större attraktion genom förnyelsen av platsmarken framför entrén som nu även erbjuder besökare både sitt.- och kaféplatser.

Moderna museet har nominerats till "Best new building in the world" i kulturkategorin för "World Architecture Festiva" som hålls i Barcelona under november 2010.

Senast ändrad: