Tango, Bo01

Salongsgatan, Rodergatan, Västra Hamnen
Byggår: 2001
Arkitekt: Moore Ruble Yudell Architects and Planners och Sweco FFNS genom Bertil Öhrstöm
Byggherre: MKB

De kanske mest internationellt kända arkitekterna som deltog på bomässan Bo01 var Moore Ruble Yudell från USA. De hade tidigare i samarbete med Sweco FFNS och Bertil Öhrström ritat Potatisåkern. Detta samarbete fortsatte i detta Bo01-projekt för MKB.

Huset innehåller 27 hyreslägenheter och kom att kallas Tango efter de åtta uppglasade volymerna som skulle kunna sägas dansa på gården. Arkitekterna skapade en tydlig kontrast mellan husets yttersidor vars strama och tillbakahållna fasad av betong i gråtoner avviker från innergårdens mer färgrika gestaltning. Tango var tekniskt innovativt genom att det var ett datorstyrt hus där en "intelligent vägg" löper genom hela kvarteret och genom vilken de boende kan styra uppvärmning, elförbrukning och så vidare. Taken är belagda med sedum och har solfångare.

Senast ändrad: