Turning Torso

Västra Hamnen
Byggår: 2001-2005
Arkitekt: Santiago Calatrava i samarbete med SAMARK Arkitektur & Design AB
Byggherre: HSB Sundsfastigheter

Santiago Calatrava är en av världens mest uppmärksammade arkitekter. I sin arkitektur smälter han samman avancerad ingenjörskonst med en fritt och organiskt — men samtidigt stramt — formspråk till en dynamisk helhet.Turning Torso kom att ersätta Kockumskranen som blickfång i Malmö och som symbol för staden.

I detaljplanen för Bo01 från 1999 fanns möjligheten att bygga ett 25-våningshus på platsen för Turning Torso. Samtidigt hade ledningen för det bolag som skulle arrangera bomässan kontakter med Santiago Calatrava angående gestaltningen av en tillfällig informationspaviljong. Det började diskuteras om Calatrava skulle kunna rita höghuset och en skulptur av honom diskuterades som förebild. Tornet kom successivt att bli högre och högre sedan Calatrava engagerats för uppgiften. HSB kom att stå som byggherre, först var det tänkt som bostadsrätter men det blev till slut hyreslägenheter.

Turning Torso består av nio kuber som totalt vrider sig ett kvarts varv nerifrån och upp. Den utanpåliggande stålkonstruktionen har en förstyvande effket som minskar tornets rörelse vid storm. Varje kub omfattar fem våningsplan. Våningsplanen är omkring400 m²och det finns sammanlagt 147 lägenheter.De två nedersta kuberna inrymmer kontor. De två översta våningarna är konferensanläggning.

Turning Torso har 54 våningar och är 190 meter , därmed Europas näst högsta bostadhus efter Triumfpalatset i Moskva ( 264 mhögt).

Senast ändrad: