Hotel Savoy

Norra Vallgatan 62, Hamngatan

Byggår: 1912—14
Arkitekt: Frans Ekelund
Byggherre: Malmö Hotell Aktiebolag

Hotel Savoy

Under våren 1912 arrangerades en arkitekttävling för en om- och tillbyggnad av Hotel Savoy, som under namnen Hotel Svea och Hotel Horn funnits i lokaler vid Norra Vallgatan sedan 1862. Frans Ekelunds förslag tilldelades andra pris men han fick ändå slutligen uppdraget att rita den omfattande tillbyggnaden.

Utökningen föranleddes av Baltiska utställningen; man skulle i den nya byggnaden kunna härbärgera de prominenta gäster som förväntades till staden under arrangemanget. När hotellet byggdes till breddades samtidigt Hamngatan, tidigare en smal gränd, för att ge staden en mer storslagen entré från järnvägsområdet in till Stortorget. Ekelunds främsta inspirationskälla för Savoys arkitektur var den österrikiska secessionismen, en mer rätvinklig variant av jugend med mindre inslag av den växtornamentik som annars är ett av stilens vanligaste kännetecken.

Savoy har en välbalanserad asymmetrisk fasad, uppbyggd med proportioner enligt gyllene snittet, där olika arkitekturelement får spela kontrapunktiskt mot varandra. Ekelunds verksamhet i sin hemstad Malmö blev kortvarig och när hotellet stod färdigt 1914 hade han lämnat staden för att bli stadsarkitekt i Landskrona, en tjänst han innehade ända fram till 1950-talet. /TT

Senast ändrad: