Apoteket Lejonet

Södergatan 8, Kalendegatan 7

Byggår: 1895—1900
Arkitekt: Harald Boklund & August Lindvall
Byggherre: John Tesch

Apoteket Lejonet

Apoteket Lejonet är ett monument över den entreprenörsanda som rådde i Malmö under 1890-talet och 1900-talets första decennium. Det visar även på det betydande kulturella inflytande som tysk kultur, i synnerhet preussisk, hade på Malmö och Skåne vid sekelskiftet 1900. Arkitekterna Boklund och Lindvall hade bägge fått huvuddelen av sin skolning och praktik i Berlin. Apoteket Lejonet kan med sin rikt ornamenterade fasad i tysk renässansstil ses som en fullödig representant för den s k Gründerzeit-stil som dominerade i Berlin decennierna efter 1870.

En kuriositet är att byggherren John Tesch, apotekare, bankir och entreprenör, lär ha stått förebild för den hermipilaster som finns ovanför ingången till passagen vid Södergatan.

Apoteket Lejonet var vid invigningen 1897 ett av världens största apotek om man inbegriper de ytor som användes för läkemedelstillverkning. Produktionen omfattade även framställning av mineralvatten och läskedrycker. Spekulanter från USA övervägde att köpa anläggningen strax efter dess öppnande, men apoteket kom att förbli i svensk ägo. Apotekets officin och butiksdel ligger vid Södergatans mynning i Stortorget, en plats som kallades "storstadshörnet" p g a de nya höga byggnader som uppfördes där vid sekelskiftet 1900.  Officinen, vars interiör domineras av en sirligt snidad ekskåpsinredning i gotisk stil, utgör en av Europas bäst bevarade apoteksmiljöer från förra sekelskiftet. Genom byggnadskomplexet löper en passage som förbinder Södergatan med Kalendegatan. Fasaden mot Kalendegatan, vilken är att betrakta som apotekets baksida, är betydligt mer modest i sin utformning än den del som vetter mot Södergatan. /BMS

Senast ändrad: