Arkitekturguide till Malmö - Mellersta Förstadsskolan

Föreningsgatan 42

Byggår: 1898
Arkitekt: Salomon Sörensen
Byggherre: Malmö Stad

Mellersta Förstadsskolan—Konsthögskolan

Mellersta Förstadsskolan är en av många skolbyggnader som uppfördes i Malmö efter Salomon Sörensens ritningar. Samma år ritade han även Rörsjöskolan (Östra Förstadsskolan) på Föreningsgatan 64.

Mellersta Förstadsskolans enkla monumentala byggnadsvolym innehåller 33 klassrum, enkelt ordnade längs fasaderna med korridor mot baksidan. Fasaderna anknyter med sina band av natursten i den röda tegelmuren till lokala byggnadstraditioner.

Samtidigt finns inspiration från såväl klassisk byggnadskonst, t ex portomfattningarna på baksidan och frisen i takfoten, som från modernare arkitektur, t ex balkarna av gjutjärn över fönstren. Byggnaden är en genomarbetad helhet där exteriörens formspråk återkommer i interiören. Sörensen har med sammansmältningen av olika arkitekturstilar skapat en både raffinerad och förnäm folkskola.

Genom en varsam ombyggnad, ritad av White arkitekter i Malmö genom Jan Holmgren, fick skolan i mitten av 1990-talet ny funktion som konsthögskola. Gymnastikbyggnaden som ursprungligen även inrymde lärarbostad används som verkstad till skolan. /TT

Senast ändrad: