Davidshallstorg

Bostadshus kring Davidshallstorg

Davidshallstorg

Byggår: 1928—34
Arkitekt: Birger Linderoth, Yngve Herrström, Frans Evers, Axel Stenberg m fl
Byggherre: Eric Sigfrid Persson, Axel Stenberg m fl

Bostadshus kring Davidshallstorg

Davidshallstorg tillkom i en brytningstid mellan 20-talsklassicismen och den nya rationella funktionalismen, vilket både stadsplanen och byggnaderna vittnar om. Tidigare låg Kockums mekaniska verkstad och gjuteri vid det nuvarande torget. När Kockums expanderade flyttade verksamheten till det västra hamnområdet 1910.

Området stod tomt i 15 år innan det åter kunde börja bebyggas. Först 1924 utformade Erik Bülow-Hübe en stadsplan över området medenklaslutna stadskvarter. På gårdarna tilläts varken gårdsbebyggelse eller gårdsflyglar. 1928 byggdes husen utmed de östra och södra delarna och sex år senare var hela området färdigbyggt. Torgets intima skala reglerades genom att högst fyra våningar tilläts i områdets inre delar.

Flera av gatorna har fondmotiv. Det monumentala polishuset, ritat av Frans Evers, bildar en klart markerad fond vid torgets norrsida. I de ursprungliga planerna reserverades torgets södra halva för en offentlig byggnad men den har istället kommit att utnyttjas för parkering.

Den blivande storbyggmästaren Eric Sigfrid Persson var upphovsman till husen utmed torgets västra sida. Husen fick sina individuella fasaduttryck genom att material, färg och  dekor varierades mellan de olika husen. Det klassicistiska formspråket användes ofta fritt och otraditionellt som t ex i mitthusets attika med flygande gäss! /CH

Senast ändrad: