Flensburgska gården

Södergatan 9, Skomakaregatan

Byggår: 1595
Arkitekt: Daniel Thommisen (troligen)
Byggherre: Helmicke Ottersen

Flensburgska gården

Flensburgska gården har sitt namn efter familjen Flensburg som ägde fastigheten från 1827 till 1964, då den skänktes till Malmö Stad. Huvudbyggnaden uppfördes år 1595, troligen av rådmannen Helmicke Ottersen. Stilen kan närmast karakteriseras som holländsk senrenässans — i Danmark vanligen kallad Christian IV-stil. Den var inte helt ovanlig i Malmö, där åtminstone fyra liknande byggnader från samma tid är kända — alla dock rivna eller ombyggda.

I byggnaden bodde i slutet av 1600-talet borgmästaren Söffren Christensson men på 1700-talet förvandlades huset från förnämt borgarhem till kronomagasin. Då fick det också en gulputsad fasad enligt tidens ideal. År 1937 renoverades byggnaden till sitt nuvarande skick. I Flensburgska gården ingår även den vitputsade längan vid Skomakaregatan. Denna byggdes 1876 och ansluter i sitt formspråk till den äldre byggnaden. Gården är byggnadsminne. /AR

Senast ändrad: