Husie Församlingshem

Klågerupsvägen 254

Byggår: 1964—66
Arkitekt: Carl Nyrén
Byggherre: Kyrkan

Husie Församlingshem

Kyrkans verksamhet i de yttre stadsdelarna ledde till en relativt stor byggverksamhet under en period. De nya kyrkorna var ofta omsorgsfullt genomarbetade byggnader i brutalistisk stil med råa, obehandlade material som betong, tegel och trä. Husie församlingshem anknyter  med sina grova tegelmurar till samtidens kyrkobyggande.

Carl Nyrén fick uppdraget efter en arkitekttävling. Den enkla, geometriska och långsträckta byggnadsvolymen har på ett varsamt sätt placerats in i det flacka backlandskapet. Husets påtagliga horisontalitet med liggande fönster och kraftiga, panelklädda balkar uttrycker vila, något som förstärks av en smal spegeldamm parallellt med kyrksalen.

I anslutning till församlingshemmet finns ett fristående cylinderformat klocktorn. Dess ringa höjd beror på att dåvarande inflygningskorridoren till Bulltofta flygplats endast tillät 4,5 meters byggnadshöjd. /TT

Start på vänsterkolumn

Start på högerkolumn

Senast ändrad: