Kockumsområdet

Stora Varvsgatan, Östra Varvsgatan i Västra Hamnen

Byggår: 1857 och framåt
Arkitekt: Axel Stenberg, Paul Hedqvist m fl
Byggherre: Kockums Mekaniska Verkstads AB

Kockumsområdet

Kockums verkstäder anlades år 1840 av industrimagnaten Frans Henrik Kockum vid nuvarande Davidshallstorg. Företaget koncentrerade sin verksamhet till hamnen under 1910-talet som ett led i satsningen på varvsnäringen. Inom området fanns då redan "Lilla dockan", byggd år 1857, Västra Hamnens första anläggning och idag en av Sveriges äldsta bevarade torrdockor. Efter ritningar av Axel Stenberg uppfördes i mitten av 1910-talet nya verkstads- och fabrikslokaler i en för tiden vanlig, tämligen rationell fabriksarkitektur med klassiskt dekorativa inslag. Verkstadshallens stora halvrunda fönster kan associeras till kontinentens järnvägsstationer, en naturlig anknytning med tanke på Kockums som en av dåtidens ledande tillverkare av järnvägsvagnar.

De stora verkstadshallarna längs Östra Varvsgatan uppfördes under 1950- och 60-talens ekonomiskt expansiva period. Från dessa utrustades fartyg längs en, sedan 1980-talet, igenfylld kaj. Nya verksamheter har inneburit att hallarna har rensats från ursprungliga delar som traverser och stora portar, något som givit byggnaderna ett öppnare intryck på bekostnad av dess industrikaraktär.

I början av 1960-talet fattade Kockums beslutet att bygga "Stora dockan", och år 1974 lät man komplettera denna med världens största bockkran. Tillsammans utgör de den mest påtagliga resten av den svenska varvsnäringens storhetstid. Kockumskranen med sin höjd av 134 meter är hamnens mest iögonenfallande anläggning och har med åren kommit att bli en symbol för staden. Sedan den togs ur bruk har diskussioner förts om dess framtida öde.

"Gängtappen" kallas den 16 våningar höga, tresidigt konkava, kontorsbyggnad som invigdes år 1958. Ritningarna är signerade av Stockholmsarkitekten Paul Hedqvist och huset kan ses som ett uttryck för hans ambition att låta skyskrapor markera en stads siluett. "Gängtappen" löste Kockums brist på kontorslokaler. Husets monumentalitet uppnåddes genom den särpräglade och spektakulära byggnadsvolymen vars form kan förknippas med verkstadsindustrin. Planformen skapade också ljusa och ändamålsenliga lokaler för tjänstemännen. Den ursprungligen eleganta och sparsmakade fasaden har under senare tid genomgått omfattande förändringar.

Flera av Kockums byggnader har fått nya funktioner, t ex en tidigare svetshall som på 1980-talet byggdes om till bilfabrik och som under 2001 ånyo genomgår en omfattande omgestaltning. För andra av de gamla fabriksbyggnaderna diskuteras den framtida användningen. De pågående förändringarna av Kockums verkstadsområde ingår som en viktig del i omvandlingen av Västra Hamnen från renodlat hamn- och industriområde till en stadsdel med bostäder och blandade verksamheter. /CJL

Start på vänsterkolumn

Start på högerkolumn

Senast ändrad: