Konsthallen

S:t Johannesgatan 7

Byggår: 1973—75; 1994
Arkitekt: Klas Anshelm; White arkitekter i Malmö AB genom Jan Holmgren
Byggherre: Malmö Stad

Konsthallen

Malmö Konsthall planerades under en tid då stora delar av det svenska kulturetablissemanget började ifrågasätta finkulturens konserverande roll i samhället. I Stockholm hade Peter Celsing fått uppdraget att utforma det nya Kulturhuset vid Sergels torg, som skulle uttrycka en betydligt bredare kultursyn.

Den nya uppfattningen om kulturinstitutioner påverkade troligtvis diskussionerna kring Malmös nya konsthall. En annan förutsättning för konsthallen var ett planerat, aldrig utfört, stadshus i glas och betong mellan Stadsteatern och konsthallen — konsthallens råa betong har delvis här sin förklaring.

Den inbjudna tävlingen vanns av Lundaarkitekten Klas Anshelm: Han föreslog en, rektangulär, låg och sluten spartansk betongbyggnad som endast öppnar sig mot Magistratsparken. Ett stort öppet utrymme av verkstadskaraktär, med stor flexibilitet och möjligheter till flera olika verksamheter, var det genomgående temat.

För att klara den ständigt föränderliga utställningsverksamheten använde sig arkitekten av ett "lysande tak" med över femhundra norrvända asymmetriska överljuskupoler i takets fackverk och en stor norrvänd lanternin, som även innebar en högre rumshöjd.

1994 byggdes konsthallen samman med det intilliggande nationalromantiska huset från 1915. Hörsal, bokhandel och kafé flyttades då ut från hallen. Tillbyggnaden, som förtjänstfullt anknyter till konsthallens kärva arkitektur, inrymmer idag restaurangen med inredning av Åke Axelsson. /CH

 

Senast ändrad: