Kontorshus Länsstyrelsen

Kungsgatan 13—15, Drottninggatan

Byggår: 1972—74; 1977—81
Arkitekt: Bernt Nyberg; Carl Nyrén arkitektkontor (byggnader), Per Friberg (landskap)
Byggherre: Byggnadsstyrelsen

Kontorshus — Länsstyrelsen

För att hysa en ökande statlig administration byggdes i början av 1970-talet ett utpräglat modernistiskt kontorshus framför länsstyrelsens äldre tegelbyggnad, uppförd i början av 1930-talet efter dåvarande länsarkitekten Nils A Blancks ritningar. För gestaltningen av den nya förvaltningsbyggnaden stod Lundaarkitekten Bernt Nyberg. Utformningen svarade mot Byggnadsstyrelsens krav på en flexibel kontorslösning, vilket bl a resulterade i de utanpåliggande ventilationskanalerna.

Den välproportionerade byggnadskroppen är uppbyggd efter ett modulsystem som var typiskt för tidens strukturalistiska tänkande, men som också kan sägas ha sina rötter i klassisk arkitektur. Huset kan faktiskt liknas vid ett grekiskt tempel — en symmetrisk uppbyggnad, en tydlig redovisning av bärande och buret och konstruktiva element som bildar dekorativa inslag i fasaden.

Huset blev omdiskuterat; av en del ansett som Malmös fulaste byggnad, av många dock betraktat som en av de främsta representanterna för sin tids arkitektur. Sedan länssammanslagningen har länsstyrelsen lämnat huset och de förbindelsegångar som tidigare sammanlänkade de tre byggnadskropparna har rivits.

Uppdraget att utforma den andra etappen gick till Carl Nyréns arkitektkontor i Stockholm. Huset skulle rymma bl a skatteförvaltningen och med mer än 1000 rum blev det avsevärt större än de båda äldre husen. Nyréns kontorshus avviker på ett markant sätt från Nybergs och speglar tydligt hur idealen i arkitekturen förändrats under de få år som skiljer de båda husen åt.

Nyréns hus har en försiktigare och möjligen mer lättillgänglig framtoning med fasader i ljusrött Minnesbergstegel. I ambition att bryta ner den stora byggnadsvolymen skjuter burspråk ut från fasaden, kraftfullt profilerade betongelement har lagts över fönsterna för att skapa skuggspel och översta våningen är indragen för att visuellt minska hushöjden. Interörens omsorgsfulla detaljutformning och materialval är typisk för Nyréns arkitektkontor. /TT

Senast ändrad: