Lärarutbildningen Orkanen

Arkitekt: Diener & Diener Architekten i samarbete med Fojab
Byggherre: DIL Nordic Deutsche Bank
Byggår: 1997-2005

Få stadsbyggnadsprojekt har varit föregångna av ett sådant intresse från olika håll och sådan diskussion i olika sammanhang som Malmö högskola. Att det dessutom har funnits en utmejslad kommunal vision med sådan räckvidd, bärkraft och livslängd är också anmärkningsvärt. Det ska ställas mot mönstret för tidigare generationer utbyggnad av nya högskolor, nämligen utlokalisering till den statliga mark utanför staden som har råkat finnas till förfogande. Den övergripande idén i Malmö om en citynära utbildningsmiljö har legat rätt i tiden och ingått en lycklig kombination med det faktum att den ledigställda marken i hamnen, i efterhand sett självklar som plats för högskolan, ännu inte funnit andra intressenter.

En uppmärksammad arkitekttävlingen 1997 om nya huvudbyggnader — främst biblioteket vid korsningen av Citadellsvägen och Nordenskiöldsgatan och undervisningsbyggnaden vid Hjälmarekajen — vanns av den schweiziska arkitektfirman Diener & Diener med ett förslag som vållade uppståndelse för sitt storskaliga och minimalistiskt behandlade gröna kopparklädda yttre. Endast byggnaden vid Hjälmarekajen som kom att husera lärarutbildningen realiserades. Den fick benämningen Orkanen efter kvartersnamnet. Tillkomsten av lärarutbildningens byggnad komplicerades av de många inblandade aktörerna: beställare var den svenska staten, byggherre ett tyskt fastighetsbolag, huvudarkitekt var schweizare, ansvarig arkitekt för byggnadens interiör och inredning samt bygghandlingar var svensk och huvudentreprenör var ett tyskt byggföretag.

Diener & Dieners arkitektur präglas av påfallande liten påverkan av kritiken mot modernismens formspråk. Tvärtom har deras arkitektur genomgående varit modernistiskt sträng, stram och stringent, dock med ett mått av elegans och finess i detaljutformning.

Interiört kan byggnaden upplevas som svårorienterad men biblioteket på översta planet bjuder på utblickar mot hamnen och centrum. Den stora byggnadsvolymen som föreslagits i arkitekttävlingen bröts i viss mån upp i mindre delar med passagemöjligheter i bottenplanet. Kopparfasaden, som ifrågasatts av miljöskäl, ersattes med en veckad glasfasad. Huset fick därmed en sofistikerad exteriör som kallats ett spirituellt mästerverk. Arkitekten beskrev det som så att "ljuset kring byggnaden [blir] dess egentliga material, ett material som hela tiden förändrar byggnaden".

Den närmast sublimt immateriella karaktären på fasaden kanske är ett uttryck för vår tids osäkerhet — en fasad som hela tiden förändras med ljuset reflekterar en värld i ständig förändring. Den undflyende verkligheten som vi ständigt försöker fånga och förstå ser vi i gäckande speglingar. På fasaden finns deviser, något som knappast förekommit på fasader under 100 års tid. Orden på Orkanens fasad är delvis bara lösryckta ord och sentenser. Några känns igen som citat av Malmöpoeter som Hjalmar Gullberg och Timbuktu. Orden öppnar för tolkning, de är långt mindre absoluta i sin betydelse än de som höggs i sten för 100 år sedan.

Senast ändrad: