Posthuset

Skeppsbron 1

Byggår: 1900—06
Arkitekt: Ferdinand Boberg
Byggherre: Kungliga Postverket

Posthuset

Det monumentala Posthuset är ett av landets främsta exponenter för nationalromantisk arkitektur eller som den dåtida arkitekturkritiken uttryckte det: "En heder för svensk byggnadskonst". Byggnadens hörntornskupoler jämfördes då med Marmorkyrkan i Köpenhamn och Invaliddomen i Paris. Just de genombrutna tornkrönen är karaktäristiska för Ferdinand Bobergs arkitektur och ger byggnaden dess kraftfulla uttryck.

Postens utformning och strategiska läge speglar tydligt Malmös storstadsambitioner. Mot den mäktiga mörkröda byggnaden med stora odekorerade tegelytor kontrasterar mittpartiets entréutbyggnad med huggna dekorationer i röd sandsten från Öved. Boberg hade ett par år tidigare även utfört ritningarna till Centralposthuset i Stockholm och var en av landets ledande arkitekter omkring sekelskiftet 1900. Han var ansvarig för den arkitektoniska utformningen av några av tidens stora utställningar, bl a Baltiska utställningen i Malmö 1914 (se nr 110).

Posten i Malmö ansåg han själv vara ett av sina bästa arbeten. Posthuset har byggts om i flera omgångar. 1944 tillkom en femte indragen våning med fönsterband efter ritningar av Erik Lallerstedt. Senare ombyggnader — utformade av White arkitekter genom Jan Holmgren — har inneburit omfattande interiöra förändringar. Posthuset är byggnadsminne. /CH

Senast ändrad: