Ribershus

Ola Hanssonsgatan 1—5, Tessins väg

Byggår: 1937—43
Arkitekt: Erik Bülow-Hübe (stadsplan), Nils Einar Eriksson, Stig Dranger & David Helldén, Rune Welin m fl (byggnader)
Byggherre: Eric Sigfrid Persson

1936 formade Bülow-Hübe en funktionalistisk stadsplan för Riberborgsområdet, som i sin sydöstra del redan hade börjat bebyggas efter kvartersstadens principer. Eric Sigfrid Persson var först ut att bygga efter den nya planen och lät uppföra Ribershus, vars namn tillkommit efter att en tävling utlysts i dagspressen.

Ribershus blev berömt och uppskattat och bl a utnämnt till "Sveriges modernaste bostadsanläggning". Funktionalistiska hus hade byggts i Malmö tidigare men området har framstått som den främsta representanten för Malmös funkis. De vitputsade niovåningshusen med sina stora, smäckra balkonger hade indragna takvåningar och avslutades med stora skärmtak. Husen blev stilbildande för de följande husen längs Limhamnsvägen. Höghuset närmast stadskärnan ritades av David Helldén och Stig Dranger, huset i mitten av Nils Einar Eriksson och det tredje av Helldén. Byggmästare Perssons stora projekt omfattade även det bakomliggande kvarterets lägre bebyggelse som uppfördes efter Rune Welins ritningar.

Husens utformning speglar väl deras läge vid havet och Öresundsparken. Varje lägenhet, även i de lägre husen, skulle ha havsutsikt från sin balkong och de stora perspektivfönstren introducerades för att få både ett större ljusinsläpp och en ostörd vy. Planlösningarna erbjöd en mängd olika möjligheter. Några lägenheter var i etage med entresolplan för att utgöra ett alternativ till en villa. I alla lägenheterna hade byggherren genomfört det funktionalistiska hemmet, allt från ett infällbart strykbord i städskåpet till en separat låda i garderoben för herrns skjortknapp. Husen introducerades 1938 med bostadsutställningen "Vi bo på Ribershus" som anordnades tillsammans med Svenska Slöjdföreningen. /BP

Senast ändrad: