Riksbanken

Föreningsgatan, Diskontogången

Byggår: 1976—78
Arkitekt: Paul Niepoort & Jan Henriksson
Byggherre: Sveriges Riksbank

Riksbanken

Platsens komplicerade stadsbildsmässiga förutsättningar med hänsyn till Föreningsgatans siktlinjer, den angränsande Saluhallen med torgplatsen och den pågående saneringen av stadsdelen Lugnet gav förutsättningarna till den asymmetriska, sexkantiga skeppsformen.

De brutna fasaderna ger betraktaren skiftande upplevelser av byggnaden sedd från olika håll. Fasadens kraftfullt artikulerade tegelmurar anknyter till byggnadstraditionen i Malmö och den angränsande saluhallen. Riksbankens funktionskrav tillsammans med platsens förutsättningar resulterade i ett ovanligt tjockt hus, 26 meter.

Den stora centrala ljusgården — en av de första i sitt slag — bryter invändigt ner skalan och ger ljus åt korridorerna. Ljusgården, med inspiration från bl a Glyptoteket i Köpenhamn, sträcker sig genom de övre våningarna och utformades i samarbete den danske trädgårdsarkitekten professor C Th Sørensen.

Stor omsorg lades även på den konstnärliga utsmyckningen med bl a en gobeläng signerad Max Walter Svanberg. Ett stort förtroende mellan en engagerad beställare, Riksbankens byggnadskommitté, och arkitekterna har format denna kraftfulla byggnad som väl behärskar de komplicerade förutsättningarna och kännetecknas av omsorgsfullt bearbetade detaljer både exteriört och interiört. Sveriges Riksbank har lämnat byggnaden som numera fungerar som kontor för olika företag. /CH

Senast ändrad: