Sjöbergska palatset

Östergatan 2—47

Byggår: 1893
Arkitekt: Alfred Arwidius
Byggherre: Axel Paulus Sjöberg

Sjöbergska palatset

Det Sjöbergska palatset är ett av Alfred Arwidius tidiga arbeten. Han hade fått huvuddelen av sin utbildning i Stockholm och den kompletterades genom vidare studier i Berlin under det sena 1880-talet. Sjöbergs palats, uppfört i fransk renässansstil, har tydliga likheter med det Bünsowska palatset vid Strandvägen i Stockholm av Isak Gustaf Clason. Clason, som tidigt förordade användandet av äkta material, har säkert också påverkat Arwidius i valet att använda sig av synligt tegel och kalksten i byggnaden. I den omsorgsfulla detaljbehandlingen av ornament kan man dock urskilja drag som kan sägas vara typiska för Arwidius.

Valet att klä byggnaden i renässansdräkt är inte överraskande med tanke på att beställaren Axel Paulus Sjöberg var en av stadens framstående industrientreprenörer. I Berlin var det exempelvis vanligt att just nyrenässansen kom att förknippas med denna samhällsklass på frammarsch. Arwidius var en omtyckt arkitekt bland stadens entreprenörer och storköpmän. Under 1890-talet ritade han flera privatpalats i renässansstil i Malmö och i andra skånska städer.

I direkt anslutning till själva palatset, som vetter mot Östergatan, uppfördes ett fabrikskomplex. Dessa byggnader finns fortfarande bevarade och ligger bakom den mer representativa boningshusdelen. Fabrikör Sjöberg kunde personligen direkt övervaka produktionen. Den nära kopplingen mellan produktionslokaler och bostad har rötter ner i medeltidens hantverksorganisation. Det var också ett rumsligt förhållningssätt som var typiskt för den tidiga industrialismen i Malmö fram till sekelskiftet 1900. /BMS

Senast ändrad: