Stadion och Baltiska hallen

John Ericssons väg, Eric Perssons väg

Byggår:  
1955—57, 1961—63
Arkitekt: Fritz Jaenecke & Sten Samuelson
Byggherre: Malmö Stad

Stadion och Baltiska hallen

Malmö Stadion byggdes inför fotbolls-VM 1958 men hade planerats redan 1950. Stadion ersatte den gamla idrottsplatsen bakom Stadsteatern. Parallellt med uppdraget arbetade arkitekterna med Nya Ullevi i Göteborg, som fick en liknande utformning. I de tidiga skisserna föreslogs ett stadion som rymde 60 000 åskådare och hade ett tak upphängt i pyloner, så som det kom att utföras i Göteborg.

Slutligen beslöt man att bygga en stadion för 31 000 åskådare. Platserna har koncentrerats till långsidorna, där de mest attraktiva lägena finns. Detta bidrar också till den böljande skulpturala formen. Malmö Stadion är en anläggning där arkitektur och ingenjörskonst förenas till en monumental och dynamisk enhet och den speglar det konstruktiva tänkande som var typiskt för Jaenecke & Samuelson. Baltiska hallen som tillkom några år senare visar samma arkitektoniska idé med sin synliga vitmålade betongkonstruktion.

En viktig idé i Malmös stadsplan illustreras av Baltiska hallens och Stadions läge i det rekreationsområde och parkstråk som sträcker sig genom staden och på så sätt förbinder centrum med de södra ytterområdena. /TT

Senast ändrad: