Stadsteatern

Pampig teaterbyggnad.

Östra Rönneholmsvägen 20, Pildammsvägen

Byggår: 1933—44
Arkitekt: Sigurd Lewerentz, David Helldén, Erik Lallerstedt
Byggherre: Malmö Stad

Efter drygt 40 års planerande stod Malmös nya teater färdig mitt under pågående världskrig. Frågan hade länge drivits av Emil Olsson, socialdemokratisk ordförande i kommunalfullmäktige, vars vision var att staden skulle få en folkets teater.

Sigurd Lewerentz hade redan på 1920-talet fått utredningsuppdrag om en ny teater i Malmö och då föreslagit en byggnad i utpräglad klassisk stil placerad vid kanalen sydost om Gustav Adolfs torg. När man 1933 arrangerade en allmän arkitekttävling om en teater med placering i fonden av Fersens väg, erhöll Lewerentz första pris. Hans radikalt funktionalistiska förslag med en närmast industriell karaktär realiserades inte utan istället fick han efter en omtävling samarbeta med andrapristagarna David Helldén och Erik Lallerstedt.

Den färdiga byggnaden ansågs vara norra Europas mest moderna teater och ett veritabelt modernistiskt monument. Det var en sammansmältning av olika arkitekters viljor; förenklat kan sägas att Lewerentz främst arbetade med den tekniskt avancerade scenen och salongen, inte minst ur akustisk synpunkt, medan foajé, administrationsutrymmen och restaurangdel främst formades av Helldén och Lallerstedt.

Teaterbyggnaden kombinerar en funktionalistisk uppdelning i flera byggnadsvolymer för olika ändamål med ett monumentalt formspråk med klassiska drag, i synnerhet den storslagna entréfasadens marmorklädda pelare. Med sin avskalade klassicism anknyter den till 1920- och 30-talens många monumentalbyggnader runt om i Europa. En mer informell och funktionalistisk karaktär har den del som inrymmer teaterns lilla scen, "Intiman".

Den stora salongen rymmer 1700 platser och är helboaserad i björk, en vanlig utformning av sådana rum i svensk 1900-talsarkitektur. Skulpturarbetena i och omkring teatern omfattar bland annat "Thalia" i foajén av Bror Marklund från 1944 och "Tragos" på piazzan av Nils Sjögren från 1953. Stadsteatern är byggnadsminne sedan 1994. /TT