Sydkraft

Carl Gustafs väg 1, Regementsgatan

Byggår: 1962—71
Arkitekt: Klas Anshelm
Byggherre: Sydkraft AB

Sydkraft

Ökad användning av elektricitet i samhället under 1950-talet innebar att ett av Sveriges största elbolag, Sydkraft AB, expanderade kraftigt. Företagets nya huvudkontor ritades av den framstående Lundaarkitekten Klas Anshelm och det skulle bli ett av hans mest renodlade tegelprojekt — en byggnad uppförd med bärande väggar helt i tegel utan betongstomme.

Den mäktiga tegelbyggnaden står i stark kontrast till den intilliggande, då nybyggda, Kronprinsen. Genom att använda ett helt annat fasadmaterial skulle husen inte konkurrera med varandra, ansåg Anshelm. En annan förklaring till materialvalet kan vara att arkitekten i stort sett överförde ett aldrig utfört kontorsprojekt i Landskrona till Malmö.

Sydkraftkomplexet har delats upp i lameller som står förskjutna i förhållande till varandra. På så sätt kunde behovet av ljusa och mörka rum tillgodoses. Samtidigt skapas den smäckra profil som kännetecknar huset. Den höga ambitionsnivån hos en engagerad företagsledning förde med sig en rad specialritade detaljer interiört.

Fontänen vid huvudentrén utformades av Anshelm och kom till för att dölja ett ventilationsaggregat från det underliggande parkeringsgaraget. Fontänen kallas "Styrt vatten" och symboliserar elkraftbolagets dåtida huvudsakliga energikälla, tuktat rinnande vatten. Under 1970-talet tillkom en datacentral efter Anshelms ritningar och under 1990-talet utvidgades huvudentrén. /CH

Senast ändrad: