Toarp ekoby

N P Skölds väg, söder om Oxie

Byggår: 1991—92
Arkitekt: SAC arkitektkontor genom Krister Wiberg
Byggherre: HSB

Toarp ekoby

Dagens ekobyar kan delvis betraktas mot bakgrund av 1800-talets idéer om ett nytt samhälle, t ex uttryckta i Arts & Crafts-rörelsen och dess kritik av storstadens ohälsosamma miljöer. 1800-talets engelska trädgårdsstäder fick sin sentida motsvarighet i 1990-talets ekobyar — nu som då betonas den sociala gemenskapen och ett samhälle i ekologisk balans.

Med Toarp fick Malmö sin första ekoby. Byns placering är väl vald med sin skyddande höjdsträckning i norr och med sina utblickar mot slättlandskapet i söder. Med erfarenhet från "Solbyn" utanför Dalby har arkitekten Krister Wiberg utformat en bebyggelse utefter en slingrande bygata, där skydd för vinden och maximal solinstrålning har givit husen deras lägen.

Glasade verandor och solfångare på taken kombineras med traditionella skånska och danska förebilder. Ekologiska utgångspunkter har också resulterat i odlingslotter och en
rotzonsanläggning. /CH

 

 

 

 

Senast ändrad: