Triangeln

Triangeln, Södra Förstadsgatan

Byggår: 1985—89
Arkitekt: Riksbyggen Konsult AB genom Greger Dahlström
Byggherre: Folksam, Riksbyggen, AB Bunkeflobyggen

Triangeln

Omfattande saneringar och rivningar gjordes i kvarteren söder om Triangeln från mitten av 1950-talet. 1958 invigde Solidar ett Domusvaruhus, ritat av HSB:s arkitekter. Resterande byggnader i kvarteret revs först under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. 1989 invigdes Triangelns köpcentrum i kvarteret. Få byggprojekt i staden har föregåtts av en så våldsam debatt som detta projekt. Istället för ett planerat kulturhus, beslöt socialdemokraterna i kommunledningen att satsa på kommersiella krafter i kvarteret.

Ett samarbete mellan några till den socialdemokratiska rörelsen närstående företag inleddes — Folksam, Riksbyggen och Solidar. Det kontroversiella projektet omarbetades flera gånger, men den mest dominerande delen, hotellskyskrapan, uppfördes i stort sett enligt planerna.

Triangelprojektet formades av arkitekterna vid Riksbyggen med Greger Dahlström i spetsen. Omständigheterna kring projektet, de politiska turerna, det komplicerade programmet, den arkitektoniskt svåra plats som Triangeln utgör, gjorde uppgiften allt annat än lätt.

De olika fasaderna i Triangelkomplexet har olika uttryck helt i enlighet med postmodernistiskt arkitekturtänkande. Fasaderna mot Södra Förstadsgatan anspelar på 1920-talets art deco medan baksidan av höghuset har en modernistisk glasfasad. Höghusets främsta inspirationskälla är dock samtida amerikanska höghus ritade av postmodernistiska arkitekter som Philip Johnson och Michael Graves.

Torgbildningen vid Triangeln har under slutet av 1990-talet fått ny utformning med postmoderna drag där skulpturen "Treenighet" av Bjørn Nørgård intar en dominerande plats. /BMS
 

Senast ändrad: