Valhallapalatset

Gustav Adolfs torg 10, Södra Tullgatan

Byggår: 1901—03
Arkitekt: Alfred Arwidius
Byggherre: Hattfabrikör Axel Berling

Valhallapalatset

Valhallapalatset var, liksom Sjöbergska palatset vid Östergatan, avsett för en industriidkare som ville ha bostad, kontor och fabrik i ett sammanhang. Byggnadskomplexet rymde därför även industrilokalerna för Svenska Stråhattsfabriken.

Palatset är en av de mest originella jugendskapelserna i Malmö. Det intar en dominant plats vid den södra delen av Gustav Adolfs torg. Olikt de flesta andra jugendhus i Malmö saknar det de tunga barockdrag som är karaktäristiska för den tyskinfluerade arkitektur som präglade stadens byggande vid tiden. Alfred Arwidius var en arkitekt med vida horisonter.

Under 1890-talet besökte han USA och det finns drag i Valhallapalatset som tyder på att han fått direkta influenser av amerikanska arkitekter. Skyltfönstren till butikerna fick stora dimensioner för att ge maximal exponering av varusortimentet. Omfattningarna till skyltfönstren drogs upp i två våningar, liksom de höga fönstren och fönsteromfattningarna på tredje och fjärde våningarna, vilket betonar byggnadens vertikala drag. Detta har utformats på ett maner som vi även finner i arbeten av Henry Hobson Richardson i Chicago.

Valhallapalatset hade i princip kunnat göras högre, såväl tekniskt som  konceptuellt, men följer den fyra- till femvåningars skala som höll på att utvecklas i Malmös innerstad vid sekelskiftet 1900. Rosor är, liksom ofta hos Chicagoarkitekten Louis Sullivan, ett genomgående tema i byggnadens ornamentik. De återfinns som väggreliefer, som ventilationsöppningar och som långa stänglar i blomsterpilastrar vid husets hörn. Huset har endast vaga historiska influenser i form av detaljer i tudorstil. /BMS

 

Senast ändrad: