Hus i Malmö – Arkitekturguide 1914-2014

Malmö stad vill med denna arkitekturguide spegla den moderna
arkitekturstaden Malmö. Stadens omväxlande historia avtecknar sig i den komplexa stadsbilden och Malmö har en särpräglad arkitektur som utvecklats genom speciella förutsättningar. Malmö är med skandinaviska mått mätt att betrakta som en storstad och här har framstående arkitekter – såväl lokala som internationellt berömda – satt sina spår. Detta har gett Malmö en intressant lokal arkitekturhistoria.

2014 är ett jubileumsår i Malmö. Det är 100 år sedan den stora Baltiska utställningen gick av stapeln. 1914 har också utnämnts till startpunkt för det som brukar benämnas det korta 1900-talet – det vill säga tiden fram till 1990-talet. Under denna period infaller också en stor del av Malmös storhetsperiod som industristad. I början av 1990-talet upplevde Malmö å andra sidan en av sina djupaste kriser när den moderna industriepoken
slutligt var över. Därefter har staden genomgått en dramatisk förvandlingsproces i riktning mot en dynamisk stad med framtidsanda och fokus på kreativitet, kunskap och kultur. Denna omvandling avspeglas i arkitekturen.

Denna arkitekturguide kompletterar ”Guide till Malmös arkitektur” som gavs ut av Arkitektur Förlag AB och Malmö stad år 2001. Medan den äldre guiden behandlade alla tidsepoker har nu fokus lagts på tiden från 1914, med särskild tyngdpunkt i de senaste decennierna. Urval till en arkitekturguide är alltid subjektivt och andra val hade kunna göras. Fullständig logik och rättvisa är omöjlig och kanske inte ens eftersträvansvärd. Målet har varit att visa ett representativt urval av intressanta och tidstypiska byggnader från de senaste hundra åren.

Arkitekturguiden har skrivits av arkitekten Tyke Tykesson, fotograf har varit Bojana Lukac och för den grafiska formgivningen har Stina Andersson svarat. Samtliga verksamma på Malmö Stadsbyggnadskontor.


Senast ändrad: 2019-03-24 11:51