Kulturarv Malmö

Kulturarv Malmö A-Ö innehåller korta texter, gärna bilder men också litteraturhänvisningar till platser, händelser och personer som i vid mening ingår i Malmös kulturarv. Vi vill ge inspiration till vidare läsning. Nya ämnen tillkommer efter hand.

AB Svenska Urdepoten (ASU)

ASU

ASU på Stortorget i övre högra hörnet - Foto: Malmö Museer

I december 1923 startades företaget Svenska Urdepoten av Otto Arvid Jansson, då 25 år och bördig från Nöbbele i Småland. Till att börja med sysslade man endast med postorderförsäljning och agenturverksamhet, av ur och urdelar. Man marknadsförda goda och billiga ur, genom annonsering exempelvis i veckotidningar. År 1927 blev företaget aktiebolag. Omkring 1930 öppnade man sin första butik, på Amiralsgatan 11 i Malmö. År 1933 flyttade man in i lokalerna vid Stortorget 3 som då blev huvudkontor och även huvudbutik. Sex år senare hade man butiker vid Stortorget 3, Amiralsgatan 11, Östra Förstadsgatan 35, Södra Förstadsgatan 24 och en specialaffär för urdelar och urmakeriverktyg på Kungsgatan 7. 1940 tillkom butiken på Bergsgatan 20. Under åren skedde en rad förändringar, och man öppnade butiker exempelvis i Helsingborg, Göteborg och Stockholm. I oktober 1956 öppnade man en ny uraffär i Arkaden, Baltzarsgatan 22, ritad och inredd av NKs inredningsexperter, som blev mycket uppmärksammad på grund av sin design. År 1975 hade man i Malmö butiker på Gustaf Adolfs Torg 43, Amiralsgatan 11, Kronprinsen, Östra Förstadsgatan 35 och Baltzarsgatan 22. 1980 hade antalet krympt till tre butiker i Malmö, en i Lund och en i Trelleborg, men man hade 21 butiker totalt i landet. Ett år senare hade man 17 kvar och två i Malmö. 1983 återstod bara en butik på Stora Nygatan 29 och en butik på Klostergatan i Lund. De sista åren fanns endast Malmöadressen kvar, vilken upphörde 1992/93.

ASU

ASU på Bergsgatan till höger i bilden - Foto: Malmö Museer

Efter de första åren började man ta in specialmärken som Ebel och Helvetia, vilka var kvalitetsur av mer kostbart slag. Andra märken var Exacta, Tärnan, Recta, Ernest, Borel, Nitella, Nivada och Rolex. I början av 1930-talet började man även med urfabrikation. Man importerade tyska pendylverk som inmonterades i svensktillverkade fodral. Det utvecklades till en helt inhemsk tillverkning, pendylverket Exacta. I november 1947 öppnade Svenska Urdepotens pendylfabrik vid Kopparbergsgatan, vilken monterade 15 000 pendyler/år. Hos ASU arbetade en lång rad olika yrkesmän, som urmakare, bildhuggare, förgyllare, plåtslagare, lackerare, guldsmeder, gjutare, svarvare, glasböjare och glasslipare. Företaget exporterade pendyler till Syd- och Nordamerika, Portugal och Belgien. År 1948 började man med en ytterligare svensk konstruktion: Contacta, som var ett elektriskt ur för kontor och liknande. Man sålde även golvur. Dessutom var man storsäljare av japanska kikare, som man direktimporterade. På 1950-talet anlände kikarna till Bulltofta med flyg i sändningar som vägde flera ton.

På 1930-talet startade Otto Jansson ännu ett företag: AB Rätt Tid, som tog hand om partiförsäljning av verktyg, urdelar, furnityr och hela ur. På 1950-talet sålde Rätt Tid även andra varor som Concerta, ”glasögonbåge för damer, i alla storlekar och med modern färgskala.”

År 1948 hade ASU 170 anställda men totalt sysselsatte man 350 personer. Med tiden startade även företag i Norge och Finland, med butiker, postorder och engrosförsäljning.

Under åren 1943-1972 utgav man tidskriften Urnyheterna, som till att börja med kom ut en gång/månad. Senare minskade utgivningstakten successivt till en gång i kvartalet. Den ansvariga utgivaren var chefsurmakare Bertil Nilsson.

2016-10-21 / Anette Sarnäs, Malmö stadsarkiv

Litteratur

Smitt, Rikard, Malmöföretagen - förr och nu. 2007

Länkar

Urnyheterna

Senast ändrad: 2017-09-05 16:20